AlterIAS logo
PDF Afdrukken

er bestaan oplossingen...

De twee belangerijkste strategiën om invasieve planten te beheren zijn: preventie en beheer van de populatie. Preventie bestaat in het reduceren van de introductie van invasieve planten. Controlemaatregelen daarentegen focussen zich op het verminderen van de expansie van gevestigde populaties in de natuur of zelfs de uitroeing ervan. Beide aanpakken zijn complementair maar het is ecologisch en economisch interessanter om nieuwe introducties te vermijden dan deze populaties te beheersen eens ze in het wild verspreid zijn. 

 

preventie_beheer_web

 

Preventie is bijvoorbeeld juist informeren over de risico's van invasieve planten en hun verspreidingsmogelijkheden. Maar de kennis over invasieve planten blijft meestal maar beperkt tot de wetenschappelijke kringen. Sommige invasieve planten worden nog steeds gecommercialiseerd en aangeplant ondanks hun negatieve gevolgen voor het milieu. Daarom is het zeer belangrijk om te informeren en communiceren (zie project beschrijving).

Beheersmaatregelen eisen het technieken die zijn aangepast aan de te bestrijden plantensoort en het type geïnvadeerde habitat. In België wordt onderzoek gedaan naar verschillende land- en waterplanten zoals reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers en grote waternavel. Voor meer informatie:

 

 

 

 

Beter voorkomen dan genezen !

Men kan preventief het gebruik en de verspreiding van invasieve planten vermijden. Iedereen is betrokken partij: plantenkwekers, tuinbouwers, beheerders van openbaar groen, tuinaanleggers, tuinliefhebbers... Preventieve maatregelen zijn gemakkelijk toe te passen. Enkele voorbeelden: 

  • kennis van de zwarte lijst
  • de aanplant van invasieve planten vermijden (vooral de planten van de zwarte lijst)
  • de voorkeur geven aan niet-invasieve planten (alternatieve planten)
  • geen tuinafval dat invasieve planten bevat in de natuur of in waterwegen werpen
  • ...

   

Gedragscode voor invasieve planten

Een interessante oplossing is het opstellen van gedragscodes die de mensen ertoe aanzetten zich bij een of meer van de hierboven vermelde preventieve maatregelen aan te sluiten. Die codes moeten besproken worden met de tuinbouwsector, zodat er aangepaste maatregelen worden voorgesteld die van toepassing zijn op de vele gebruikers van sierplanten. De maatregelen moeten makkelijk toe te passen zijn en niet dwingend. Al wie zijn steentje wil bijdragen aan het milieu kan die gedragscode vrijwillig naleven. Dit initiatief gaat dus uit van een participatieve benadering gebaseerd op zelfregulering, want het staat iedereen vrij om mee te doen.

De Gedragscode invasieve planten in België is sinds september 2011 beschikbaar.