AlterIAS logo
PDF Afdrukken

Voor scholen

 

Een vorming voor onze toekomstige groenvoorzieners

 

De problematiek van invasieve planten is vrij recent en blijft, ondanks het groeiend bewustzijn, ook in het onderwijs redelijk onbekend. De wetenschappelijke discipline nl. de invasiebiologie is ook weinig geïntegreerd in de opleidingen binnen de groensector  (tuin- en landschapsarchitectuur, groenmanagement, tuinbouwkunde...).  Aangezien deze opleidingen direct betrokken zijn bij deze problematiek, is het dus belangrijk om nu onze toekomstige groenvoorzieners te vormen die in de toekomst ongetwijfeld met dit probleem zullen geconfronteerd worden.
Het tuinbouwonderwijs kan de Gedragscode invasieve planten ook mee ondersteunen en op die manier bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit.  Docenten kunnen actief deelnemen door de vorming van studenten en het aanbevelen van goede praktijken die voorgesteld worden in de Gedragscode. 

 

Draag bij tot het behoud van de biodiversiteit en onderteken mee de Gedragcode!

Beschrijving

Sinds januari 2012 startte het AlterIAS project met opleidingen voor het middelbaar onderwijs, hogescholen en universiteiten die onderwijzen in land- en tuinbouw of tuin- en landschapsarchitectuur.  Er werd een programma met didactische middelen (folders, brochure, DVD, PPT presentatie, animaties, etc.) uitgewerkt om studenten te onderrichten in de invasiebiologie met een link naar de sierteelt, aanplantingen en concrete goede praktijken.

commu_schools_pcs_web

Doelstelling

Hoofddoelstelling van deze campagne is het sensibiliseren van studenten over invasieve planten. Daarnaast willen we ook docenten op deze manier de nodige informatie geven om deze problematiek, ook op lange termijn, mee op te nemen in het onderwijspakket.

 

Programma

Periode: januari 2012 tot juni 2013

Drie mogeliijke modules:

Module 1 (50 minuten): Tijdens een Powerpointpresentatie worden de voornaamste thema's aangaande invasieve planten besproken: definitie, gevolgen, verspreidingsvectoren, situatie in België, preventie en beheer, alternatieve planten, Gedragscode invasieve planten.

Module 2 (100 minuten): Module 1 + didactische DVD of interactieve animaties met de studenten

Module 3 (100 minuten): Module 1 + een terreinbezoek op het Proefcentrum voor Sierteelt aan een uitgewerkt voorbeeld van een "alternatieve tuin".

Op aanvraag kan ook  informatie en vorming voor onderwijzende personeel gegeven worden. De vormingen kunnen zowel in de onderwijsinstellingen als op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen (Module 3) doorgaan.

 

Didactisch materiaal

Tijdens de vormingssessie wordt een gratis toolkit ter beschikking gesteld. Deze toolkit bestaat uit: het pedagogisch dossier (voor de docenten), Powerpointpresentatie (korte en uitgebreide versie), didactische DVD, folders, brochure alternatieve planten, beschrijvende fiches, CD-rom en het beplantingsplan van de "alternatieve tuin" (zie module 3).

Doelpubliek

Hoger land- en tuinbouwonderwijs (hogescholen, universiteiten), 3 de graad (5de en 6de jaar) beroeps- en technisch onderwijs, specialisatieopleidingen (7 de jaar).

Inschrijving

Bent u geïnteresseerd in een vormingssessie in uw onderwijsinstelling? Contacteer het AlterIAS-team

Mathieu Halford (ULg GxABT): Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Catherine Mathys (CTH):  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Leen Heemers (PCS): Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.