AlterIAS logo
PDF Afdrukken

status project

In de gedeelte van de website wordt de de stand van het verloop van het project beschreven. U vindt hier het actieprogramma en de evolutie ervan.

 

Voorbereidende acties

In het project werden twee voorbereidende acties (B1 en B2) opgenomen. Deze acties waren vereist voor de uitvoering van de sensibilisatiecampagnes.

Actie B1: Socio-economische evaluatie van invasieve planten in België. Het eindrapport is reeds beschikbaar (zie rapport).

Actie B2: Voorbereiding van de Gedragscode voor invasieve planten in België. De gedragscode werd ontwikkeld  door raadpleging van de sector, vergaderingen gingen door van november 2010 tot juli 2011. Er werden tien rondetafgesprekken georganiseerd in Wallonië, Vlaanderen en Brussel, waar in totaal 70 deelnemers aanwezig waren. De consultatierondes werden georganiseerd in vier etappes:

Etappe 1:  Algemene voorstelling van de problematiek van invasieve planten, het ISEIA protocol, het AlterIAS-project en Gedragscodes. Discussie over de maatregelen die in de Gedragscode kunnen opgenomen worden (zie PPT presentatie).

Etappe 2: Synthese en validatie van de voorgestelde maatregelen (etappe 1).  Vastleggen van de lijst van planten die men bereid is uit de handel te halen/aanplant stop te zetten (consensuslijst).

Etappe 3:  Uitschrijven van een draft van de Gedragscode en overdracht naar de werkgroep ter goedkeuring.

Etappe 4: Slotvergadering met alle deelnemers van de verschillende regio's ter goedkeuring van de definitieve Gedragscode (zie PPT presentatie).

 

Enquêtes

Er worden twee anquêtes voorzien tijdens het project; dit bij de aanvang en het einde van het project  ter evaluaties van de efficiëntie van de sensibilisatiecampagnes. De enquête bij de start van het project is reeds afgesloten. Een deel van de resultaten is beschikbaar in de socio-economische studie; vragen gerelateerd aan het sensibilisatieniveau en de beschikbaarheid van informatie (zie actie B1). Het AlterIAS project was aanwezig op verschillende tuinbeurzen voor liefhebbers om ook het grote publiek te laten participeren (zie poster). Over heel België hebben we 633 ingevulde enquêtes ontvangen.

Sensibilisatiecampagnes en communicatie-acties

 Het AlterIAS-project is opgebouwd rond drie campagnes (C1, C2 en C3); elke campagne is opgebouwd rond een speciek thema en bestaat uit een gedefinieerd aantal communicatie-acties die dienen uitgevoerd te worden.

Communicatie-actie

 

verwacht

gerealiseerd

Campagne C1: Preventie start in onze tuin!
Artikels in de locale, regionale of nationale pers 
Artikels in tuin- of tuinbouwmagazines 
Artikels in andere magazines
Artikels in tijdschriften van beroepsfederaties/associaties 
TV-reportages
Radio-reportages
Tuinbouwevenementen
Conferenties /informatiesessies


20
3
3
8
4
4
4
6


19
17
5
13
12
3
26
27

Campagne C2 : Plant anders (campagne 'Gedragscode')
Artikels in de locale, regionale of nationale pers 
Artikels in tuin- of tuinbouwmagazines 
Artikels in andere magazines
Artikels in tijdschriften van beroepsfederaties/associaties 
TV-reportages
Radio-reportages
Tuinbouwevenementen
Conferenties /informatiesessies


15
3
.
8
4
4
6
20


33
15
14
30
8
7
45
70

Campagne C3: Les plantes invasives à l'école
Conferenties/informatiesessies


48


71

 Laatste update: december 2013

Aanvullend bij de voorziene acties van elke campagne, dienen volgende communicatiemiddelen ontwikkeld te worden:

Communicatiemiddelen

Status

Actie

Voorbereidende acties
Socio-economische enquête over invasieve planten in België
Rondetafelgesprekken en werkgroepen Gedragscode 
Eerste draft van de Gedragscode invasieve planten in België


Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd


B1
B2
B2

Campagne C1: Preventie begint in onze tuin
Logo en sloganvan het project
Website
Folder van het project
DVD invasieve planten(documentaire)
Folder invasieve waterplanten 
Stand en posters (beurzen)
Powerpointpresentatie project 
Powerpointpresentation PPT informatiesessies (openbare diensten)


Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd


C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

Campagne C2: Plant anders
Gedragscode invasieve planten (definitieve versie)
Poster "Gedragscode'
Folder 'Gedragscode'
Logo 'Gedragscode'
Brochure "Alternatieve planten"
Powerpointpresentatie tweede campagne


Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd


C2
C2
C2
C2
C2
C2

Campagne C3
Powerpointpresentatie voor het onderwijs
Toolkit voor het onderwijs


Gerealiseerd
Gerealiseerd


C3
C3

Enquêtes
Enquête bij aanvang van het project
Enquête bij beëindigen van het project


Gerealiseerd
Gerealiseerd


E1
E2

Finale acties
Internationale workshop
Layman’s report
Communicatieplan After-LIFE


Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd


F4
F3
A4

 Laatste update: december 2013