Afdrukken

beschrijving van het project

Informatie - Educatie - Sensibilisatie

AlterIAS (IAS staat voor  Invasive Alien Species) is een communicatie project gericht op de voorlichting van de tuinbouwsector over de problematiek van invasieve planten. Dit gebeurt door sensibilisatie-acties en preventieve maatregelen om de introductie van deze planten in tuinen, parken en groene ruimten en langs wegen, spoorwegen en waterlopen te beperken. Het is een project gericht op het behoud van de biodiversiteit en het is gericht op een mentaliteitswijziging i.v.m. het gebruik van invasieve planten bij de professionele groensector en tuinliefhebbers (het grote publiek). Dit project wordt uitgevoerd in heel België (Wallonië, Vlaanderen en Brussels gewest).

Waarom een project voor de professionele groensector?

De groensector is een belangrijke schakel in de introductie van invasieve planten over heel de wereld (zie Invasieve planten en tuinbouw). Het overgrote deel van de invasieve planten zijn sierplanten die omwille van hun sierwaarde werden ingevoerd en gekweekt. Eenmaal aangeplant, kunnen deze invasieve planten ontsnappen uit tuinen en kwekerijen, vestigen zich in natuurlijke milieus en verspreiden ze zich van daaruit verder. In België is momenteel ongever 80% van de invasieve planten nog steeds commercieel beschikbaar.

Is er nood aan communicatie?

Invasieve planten zijn goed gekend in wetenschappelijke milieus maar blijven redelijk onbekend in tuinbouwmiddens en bij het grote publiek (mits enkele uitzonderingen). Deze planten worden nog steeds geplant ondanks hun schadelijke impact op het milieu.  Informatie en communicatie is noodzakelijk om het doelpubliek te sensibiliseren over de risico's van deze planten. Door informatie kan men de risico's op introductie en bijhorende invasies beperken.

Wie is de doelgroep?

Het project wenst de hele keten van telers tot gebruikers te sensibiliseren: 

 • tuinliefhebbers (grote publiek);
 • professionele groenvoorziening (plantenkwekers, tuinaanleggers, publiek en privaat groen, tuincentra,...)
 • tuinbouwscholen;

Wat zijn de doelstellingen?

De hoofddoelstelling is om de vrijwillige introductie van invasieve planten in tuinen, parken, vijvers, groene ruimten en langs wegen te beperken. Het project is opgebouwd rond drie specifieke doelstellingen:

 • Objectief 1: Sensibilisering van de professionele groensector over de problematiek van invasieve planten via verschillende communicatiekanalen;
 • Objectief 2: Samenwerking met de sierteeltsector om alternatieve planten te identificeren en preventieve maatregelen op te stellen;
 • Objectief 3: Begeleiding van deze actoren om voorgestelde maatregelen om te zetten in een zelfregulerend, vrijwillig systeem (Gedragscode voor invasieve planten).

Om deze doelstellingen te bereiken, worden er 3 campagnes gelanceerd:

 • Campagne 1:  Algemene informatiecampagne over invasieve planten;
 • Campagne 2: Promotie van de Gedragscode voor invasieve planten in België;
 • Campagne 3: sensibiliseren van het tuinbouwonderwijs
 • Om de infofiche van het project te downloaden, klik hier.

 

 AlterIAS, een primeur in België

 • AlterIAS is het eerste "Informatie en Communicatie" LIFE project in België;
 • AlterIAS is het eerste LIFE project dat specief gewijd is aan invasieve planten en preventie in de professionele groensector;
 • AlterIAS ontwikkelt in primeur een Gedragcode invasieve planten in België.
 • AlterIAS (2010-2013)  wordt gecoördineerd door l'Unité Biodiversité & Paysage van de Universiteit van Luik - Agro-Bio Tech (ULG GxABT), in samenwerking met le Centre Technique Horticole de Gembloux (CTH) en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). Het project wordt gesteund en gecofinancierd door het LIFE+ programma van de Europese Commissie, alsook door de regionale en federale administraties verantwoordelijk voor leefmilieu in België (ANB, IBGE-BIM, FOD -Leefmilieu en le Service Public de Wallonie).

   

  Het LIFE programma

  Het AlterIAS project wordt gesteund en gecofinancierd door het LIFE+ program van de Europese Commissie. Via het LIFE programma cofinanciert de Europese Unie projecten in verband met natuurbehoud of bescherming van het milieu. Er zijn verschillende deelprogramma's zoals LIFE Nature; LIFE Biodiversity, LIFE Environment, LIFE Information & Communication.  Het is een heel belangrijk werkinstrument voor landen van de Europese Unie.  Het LIFE programma heeft al sinds 1992 al meer dan 1.35 miljard aan cofinanciering van een groot aantal projecten besteed. Gedurende de laatste 15 jaar heeft de Europese Commissie niet minder dan 300 projecten m.b.t invasieve planten gefinancierd, ter waarde van 132 miljoen Euro.