AlterIAS logo
PDF Afdrukken

Acties

Eén project, drie campagnes…

 

Campagne I (2010-2011):  Algemene sensibilisatiecampagne

Preventie begint in onze tuin!

De eerste campagne is een algemene informatiecampagne voor de professionele groensector en de tuinliefhebber. Tijdens deze actie zal algemene informatie geleverd worden over invasieve planten: definitie invasieve planten, aard van het probleem, effecten, gevolgen en schade voor de biodiversiteit, situatie in België en Europa, introductie- en verspreidingsvectoren,  oplossingen (bestrijding en preventie).

 Deze campagne zal uitgevoerd worden gedurende de eerste helft van het project om de doelgroep te sensibiliseren voor de volgende kernboodschap: “De meeste exotische planten zorgen niet voor problemen. Slechts een klein percentage van deze uitheemse, exotische planten kunnen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, de volksgezondheid en/of de economie. De meeste invasieve planten zijn sierplanten die worden ingevoerd en geteeld omwille van hun sierwaarde. Eenmaal aangeplant, kunnen ze  ontsnappen uit tuinen en parken en zich vestigen in natuurlijke habitats vanwaaruit ze zich verder verspreiden. Het is noodzakelijk om alle actoren te sensibiliseren waardoor de risico's op invasie beperkt kunnen worden."

 

Campagne II (2011-2013) Promotie van de Gedragscode invasieve planten

Plant anders

Een tweede sensibiliseringscampagne zal uitgevoerd worden gedurende de tweede helft van het project, en zal zich richten tot de professionele groensector en het brede publiek ter bevordering van de Belgische gedragscode. Deze gedragscode werd in samenspraak met de sector opgesteld. De code zal een aantal maatregelen omschrijven, meer bepaald om de risico’s van introducties van invasieve planten te beperken (handel, vrijwillige aanplantingen) en het bevorderen van goede praktijken om verdere verspreiding te vermijden (gebruik van alternatieve, inheemse planten, afvalbeheer planten, grondtransport). Deze campagne zal voornamelijk gericht zijn op professionele siertelers die vrijwillig deze gedragscode zullen kunnen ondertekenen.

 

Campagne III (2011-2013)  Sensibilisatie van het tuinbouwonderwijs

Tijdens de derde campagne wordt het tuinbouwonderwijs geïnformeerd over invasieve planten. Bedoeling is dat de docenten (1) deze problematiek in het lessenpakket zullen integreren en (2) de toekomstige professionele groensector te informeren over de risico's verbonden aan invasieve planten. Er zullen informatiesessies georganiseerd worden voor het tuinbouwonderwijs en landschapsarchitecten. Onderwijzend personeel zal getraind worden tijdens specifieke informatiesessies en zal een “toolkit” met communicatiemateriaal (DVD, Powerpointpresentatie, folders, brochures…) ontvangen.


Voor meer informatie over de communicatie-acties, consulteer status van het project.