Afdrukken

Invasieve planten in België

Drie lijsten voor invasieve planten (Update April 2016)

Op de EU-LIJST VOOR INVASIEVE PLANTEN (Europese Commissie, sinds 01/01/2015) vind je plantsoorten waarvoor een handels- en bezitsverbod geldt. ECOPEDIA geeft je meer info over deze EU-verordening en over de plantsoorten op deze lijst.

Daarnaast werden er, in samenwerking met de groen- en sierteeltsector, nog twee bijkomende lijsten ontwikkeld tijdens het AlterIAS project.

 

De CONSENSUS LIJST bevat de plantsoorten waarvoor de plantverkoop en aanplant stop wordt gezet (zoals unaniem overeen werd gekomen tijdens rondetafelgesprekken met de groen- en sierteeltsector). OPGELET! Anno 2016 bevat deze lijst zes soorten die ook op de EU-lijst voor invasieve planten staan: 

  • Struikaster (Baccharis halimifolia)
  • Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)
  • Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major)
  • Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)
  • Kleine waterteunisbloem (Lidwigia peploides)
  • Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)

Voor deze zes soorten geldt sowieso een handels- en bezitsverbod.

 

De COMMUNICATIELIJST bevat plantsoorten die toegepast mogen worden mits in acht name van enkele voorzorgsmaatregelen of aanbevelingen betreffende aanplant en onderhoud. OPGELET! Anno 2016 bevat deze lijst één plantsoort die ook op de EU-lijst voor invasieve planten staat: 

  • Moerasaronskelk, Moeraslantaarn (Lysichiton americanus).

Voor deze soort geldt sowieso een handels- en bezitsverbod. 


Verschillende soorten, verschillende impact...

Invasieve planten hebben niet allen eenzelfde impact op het leefmilieu. Sommig blijken zeer schadelijk voor de biodiversiteit. Ze kunnen wijdverspreid voorkomen of zijn enkele invasief in specifieke milieus met een belangrijke ecologische waarde. Andere invasieve planten zijn, in vergelijking met onze buurlanden, momenteel minder problematisch in België. Hun milieu-impact is beperkt of onvoldoende bekend. Het volstaat om deze invasieve planten op te volgen of te "bewaken".

 

Invasieve planten worden in België opgelijst in het Harmonia informatiesysteem (http://ias.biodiversity.be). Dit systeem wordt beheerd door het Belgisch Biodiversiteitsplatform dat verantwoordelijk is voor de evaluatie van deze soorten. Momenteel staan er een 60-tal invasieve plantensoorten op de lijst. De evaluatie en classificatie gebeurt door verschillende wetenschappers die gebruik maken van een gestandaardiseerd protocol (het ISEIA protocol).

 

Voor meer informatie over het ISEIA protocol en de HARMONIA databank, klik hier

 

Gedragscode invasieve planten

Op basis van de lijst invasieve planten in België, werd in overleg met de groensector een Gedragscode ontwikkeld. In deze Gedragscode zijn de invasieve planten ingedeeld in een consensuslijst (Bijlage I) en een communicatielijst (Bijlage II).

 

De consensuslijst (Bijlage I) omvat alle invasieve soorten (inclusief cultivars en variëteiten) waarover met de groensector tijdens de rondetafelgesprekken een unaniem akkoord  werd bereikt om de verkoop/aanplant stop te zetten. De meeste soorten van de consensuslijst zijn wijdverspreid en hebben een sterk negatief effect op de biodiversiteit zoals Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, vogelkers, grote waternavel,... Op deze lijst staan 28 soorten, die ongeveer 45% van alle invasieve plantensoorten in België vertegenwoordigen.

 

De overige planten zijn opgenomen in een communicatielijst (Bijlage II), hierin zijn de soorten (waaronder cultivars, variëteiten of hybriden) opgenomen waarvan hun impact in België gering is OF de soorten (waaronder cultivars, variëteiten of hybriden) die enkel in zeer specifieke natuurlijke milieus invasief worden. Deze planten kunnen, mits in acht name van enkele voorzorgsmaatregelen/aanbevelingen betreffende aanplant/onderhoud (rhizoombegrenzer, verwijderen bloemen voor zaadzetting), toegepast worden. Bij aanplant wordt aanbevolen om deze planten niet in de buurt van gevoelige habitats, waar ze invasief kunnen worden, te plaatsen (zie lijst). Rimpelroos bijvoorbeeld is voornamelijk invasief in de duinen; daarom worden aanplantingen in de kustregio het best vermeden. Ter vervanging van deze planten kunnen ook alternatieve planten voorgesteld worden.

Bemerk dat de status van planten opgenomen op de Europese lijst van invasieve exoten binnen het AlterIAS project vervalt. Een soort die dus op de consensus- of communicatielijst was opgenomen, maar nu op de Europese lijst staat, mag niet meer verkocht, getransporteerd of gekweekt worden. Op Ecopedia wordt een overzicht gegeven van de planten die op de Europese lijst zijn opgenomen. Deze soorten werden uit de consensus- en communicatielijst geschrapt.

Voor meer informatie over de inhoud van de Gedragscode, klik hier.

 

De lijst van invasieve of potentieel invasieve planten in België

Hieronder vindt u  de lijst van invasieve of potentieel invasieve planten, met gedetailleerde beschrijvende infofiches en een zoekmachine (databank planten in de links menu). De planten van de consensuslijst (Bijlage I) en de communicatielijst (Bijlage II) van de Gedragscode worden met volgende symbolen weergegeven:

consensuslijst

Consensuslijst (Bijlage I)
picto_invasive_2 copie Communicatielijst (Bijlage II)

 

Opgelet! De soorten die op de ‘EU-lijst voor invasieve planten’ staan werden uit de database verwijderd. Voor deze soorten geldt sowieso een handels- en bezitsverbod.

Meer informatie over deze plantsoorten (plantfiches …) vind je op ECOPEDIA.