Gedetailleerd overzicht

© M. Halford
© M. Halford
© E. Branquart
© E. Branquart
© E. Branquart
© E. Branquart
© E. Branquart

Geïnvadeerde site

© E. Branquart
Print page

Cornus sericea

Identiteit

Naam: Canadese Kornoelje
Synoniemen: C. stolonifera, C. alba
Origine: Noord Amerika
Type plant: Struik
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Heesters

Beschrijving

C. sericea is een struik met meerdere stengels, 4 tot 6 meter hoog. De jonge stengels en twijgen zijn donkerrood, vervagen geleidelijk tot grijsgroen en kleuren terug rood in de herfst en de winter. Tegenoverstaande bladeren, 10 cm lang, met opvallende zijnerven, donkergroen bovenaan, lichtgekleurd en harig onderaan. De bloemen zijn roomwit, samengevoegd in dichte, afgeplatte trossen. De bloemen zijn half steriel en de vruchten zijn witte bessen.

Verspreiding

Deze struik heeft een gelimiteerde verspreidingscapaciteit en een sterke vegetatieve vermeerdering maar in België werd geen zaadkieming vastgesteld. Wanneer de onderste stengels de grond raken of op de grond liggen, ontstaan er wortels op de stengelknopen. Stengelfragmenten kunnen over lange afstanden via rivieren vervoerd worden. Zaden worden voornamelijk verspreid door vogels en andere zoogdieren. C. sericea kan zaden beginnen te produceren vanaf een leeftijd van 3 à 4 jaar. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen zaden niet kiemen onder Belgische klimaatomstandigheden aangezien nog nooit zaailingen in het wild werden aangetroffen. Wordt veelvuldig als sierplant gebruikt.

Habitat

C. sericea wordt meestal op vochtige bodems aangetroffen zoals moerassen, vochtige graslanden, alluviale bossen en andere waterrijke gebieden. Deze soort kan bijna gedurende het hele groeiseizoen met ondergedompelde wortels overleven. C. sericea tolereert extreem koude temperaturen.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A2 in België. Deze struik heeft een sterke vegetatieve reproductiecapaciteit. Het kan grote gebieden bedekken en het dichte bladerdek verhindert de groei van de inheemse planten en vermindert de soortenrijkdom. C. sericea kan beschermde natuurgebieden zoals alluviale bossen (moerasbos) en rivieroevers koloniseren. Wordt beschouwd als een agressieve indringer van zowel open als beboste semi-natuurlijke wetlands habitats. Gecatalogeerd als invasieve soort in Zwitserland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. In België is de soort aanwezig in alluviale bossen, die geklasseerd zijn als Natura 2000 habitat. Wordt meer en meer in het wild waargenomen in Vlaanderen. Voor meer informatie

Aanbeveling

(1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van waterlopen en waterijke gebieden vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.) ; (2) verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Heesters

[ Terug ]