Gedetailleerd overzicht

© P. Brusselen
© P. Brusselen
© P. Brusselen
© Contrat Rivière Ourthe
© Contrat Rivière Ourthe

Geïnvadeerde site

© E. Delbart
Print page

Aster x salignus

Identiteit

Naam: Wilgaster
Origine: Noord Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage I (consensuslijst)
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder

Beschrijving

Deze fiche is gemeenschappelijk voor 3 Noord-Amerikaanse asters die sterk op elkaar lijken en als invasief beschouwd worden nl. Aster lanceolatus, A. novi-belgii, A. x salignus. Kruidachtige plant met een lengte van 0,9 tot 1,5 meter en lancetvormige tot lineaire bladeren. Aster x salignus is een hybride nl. een kruising tussen A. lanceloatus and A. novi-belgii. Het uiterlijk van de bloemen hebben een intermediare vorm tussen de 2 oudersoorten. Ze bestaan uit een schijf gele buisbloemen en witte tot blauwviolette lintbloemen. Bloei in de herfst.

Verspreiding

Matige verspreidingsmogelijkheden. De plant vermeerdert zich vegetatief via wortelstokken (rizomen). Sterke laterale expansiemogelijkheden door hun rizoomnetwerk.

Habitat

Amerikaanse asters koloniseren zowel ruderale milieus (woeste gronden, spoorwegen, snelwegen) en waterrijke gebieden/ wetlands (rivieroevers, alluviale bossen, vochtige weilanden, etc.), voornamelijk op rijke bodems.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A2 in België. Noord-Amerikaanse asters zijn wijdverspreid in Europa; ze worden als invasief beschouwd in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Hongarije. Ze kunnen belangrijke ecologische sites zoals waterrijke gebieden binnendringen. Door hun sterke vegetatieve ontwikkeling kunnen Noord-Amerikaanse asters monospecifieke kolonies vormen die de inheemse plantensoorten verdringen. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Niet aanplanten, niet kopen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder

[ Terug ]