Gedetailleerd overzicht

© Crusier
© J. Tosti GNU
© RPS Group Plc
© Botaurus
Print page

Quercus rubra

Identiteit

Naam: Amerikaanse eik
Synoniemen: Quercus borealis
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Boom
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Bomen

Beschrijving

Bladverliezende boom, 20 tot 30 m hoog. Grote bladeren met 4 à 5 lobben, verspreidstandig, rood in de herfst. De stam is glad, zilvergrijs. De bloemen verschijnen in april, op de jonge twijgen. De mannelijke bloemen vormen redelijk lange, hangende katjes. De kleine, rode vrouwelijke bloemen zijn gegroepeerd per twee. De roodbruine eikels rijpen gedurende 2 jaar op de boom. De napjes van de eikel bedekken niet meer dan een vierde van de vrucht.

Verspreiding

De verspreidingscapaciteit van Q. rubra id middelmatig. De Amerikaanse eik vermenigvuldigt zich met zaden die verspreid worden door de wind. Zijn regeneratievermogen is hoog maar kolonisatie van semi-natuurlijke habitats door lange-afstandstransport van zaden is onzeker in Belgische eco-klimatologische omstandigheden. De soort wordt vrijwillig aangeplant in bossen.

Habitat

Wordt vaak aangeplant in parken en bossen. Q. rubra koloniseert bossen en bosranden, voornamelijk op vochtige, zure, zandige of lemige gronden. Tolereert schaduw.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B3 in België. Er werden al invasies waargenomen in Oost-Europa. In België ontbreken gegevens over de milieu-invoed van Q. rubra. Eénmaal aangeplant is de regeneratiesnelheid van Amerikaanse eik zeer hoog en de jonge bomen kunnen een dichte onderlaag vormen die de bodemvegetatie en andere boomsoorten kan uitsluiten. Amerikaanse eik wordt gekenmerkt door een soortenarme saprolytische en fytofage gemeenschap, dit in tegenstelling tot inheemse eiken. Het strooisel wordt moeilijk afgebroken en bevordert de verzuring van de bodem. Koloniseert open gebieden in de nabijheid van bosranden. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van bossen (eik- of beukenbossen op zure grond) vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bomen

[ Terug ]