Gedetailleerd overzicht

© P. Brusselen
© P. Brusselen
© P. Brusselen
© E. Delbart

Geïnvadeerde site

© E. Delbart
Print page

Aster novi-belgii

Identiteit

Naam: Herfstaster, Nieuw-Nederlandse aster
Synoniemen: A. brumalis, A. floribundus, A. longifolius
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder

Beschrijving

Deze fiche is gemeenschappelijk voor 3 Noord-Amerikaanse asters die sterk op elkaar lijken en als invasief beschouwd worden nl. Aster lanceolatus, A. novi-belgii, A. x salignus. Kruidachtige plant met een lengte van 0,9 tot 1,5 meter en lancetvormige tot lineaire bladeren. A. lanceolatus kan onderscheden worden van A. novi-belgii door de zittende bladeren en afgeronde basis. De bloemen zijn bloemhoofdjes met gele buisbloemen omgeven door violette lintbloemen. Bloei in de herfst.

Verspreiding

Matigee verspreidingsmogelijkheden. De plant vermeerdert zich vegetatief via wortelstokken (rizomen). De sterke vegetatieve ontwikkeling van Noord-Amerikaanse asters zorgt ervoor dat ze snel dichte en uitgebreide kolonies kunnen vormen.

Habitat

Amerikaanse asters koloniseren zowel ruderale milieus (woeste gronden, spoorwegen, snelwegen,...) en waterrijke gebieden of wetlands (rivieroevers, alluviale bossen, vochtige weilanden, etc.), voornamelijk op rijke bodems.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B3 in België. Noord-Amerikaanse asters zijn wijdverspreid in Europa; ze worden als invasief beschouwd in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Hongarije. Ze kunnen belangrijke ecologische sites zoals waterrijke gebieden binnendringen. Door hun sterke vegetatieve ontwikkeling kunnen Noord-Amerikaanse asters monospecifieke kolonies vormen die de inheemse plantensoorten verdringen. Voor meer informatie.

Aanbeveling

(1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van waterlopen en waterijke gebieden vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.) ; (2) Plaats bij het aanplanten een rhizoombegrenzer om laterale wortelgroei te beperken.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder

[ Terug ]