Gedetailleerd overzicht

© S. Katovich (GFDL)
© K. Kanoti
© J. Opiola
Print page

Fraxinus pennsylvanica

Identiteit

Naam: Zachte es
Synoniemen: Fraxinus pubescens
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Boom
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Bomen

Beschrijving

Boom, 30 tot 40 m hoog met samengestelde bladeren (7 tot 9 deelbladeren), bladverliezend. De bladeren zijn lancet tot eivormig. Groengekleurde bloemen. De vruchten zijn gevleugelde samaras.

Verspreiding

F. pennsylvanica vermenigvuldigt zich voornamelijk door zaden. Deze boom kan een enorme hoeveelheid zaad produceren die door de wind over afstanden tot 150 m kunnen verspreid worden. Via rivieren kunnen de zaden over nog langere afstand getransporteerd worden. De verspreidingscapaciteit is groot. Wordt als sierplant aangeplant.

Habitat

De zachte es is een pionierssoort in riparian forests, is aangepast om te overleven in overstroomde gebieden, zowel in zijn oorsprongs- als introductiegebied. In Centraal Europa wordt hij meestal aangetroffen in gemengde riparian forest van Quercus robur, Ulmus spp. en Fraxinus excelsior, en langs grote rivieren (Ulmenion minoris, Natura 2000 habitat). Alhoewel dit habitat niet meer aanwezig is in België werd er recent een groene as van zachte essen langs de rivieren en kanalen in West-België waargenomen.

Gevolgen

Soort geclasseerd als B1 in België. Dankzij zijn overleving in overstroomde gebieden kan de zachte es andere soorten verdringen in de alluviale vlaktes van Centraal Europa. F. pennsylvanica kan de ontwikkeling van andere boomsoorten belemmeren en kan de structuur van de vegetatie veranderen in zijn omgeving. De plant bevat allelopatische bestanddelen. Aangezien er in België weinig overstromingsbossen aanwezig zijn, lijkt het weinig onwaarschijnlijk dat de zachte es belangrijke milieuschade zal berokkenen. De soort is meestal als geïsoleerde populaties aanwezig. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van waterlopen en waterrijke gebieden, vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bomen

[ Terug ]