Gedetailleerd overzicht

© E. Delbart
© E. Delbart
© E. Delbart

Geïnvadeerde site

© E. Delbart
Print page

Lemna minuta

Identiteit

Naam: Dwergkroos
Synoniemen: Lemna minuscula
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Waterplanten

Beschrijving

Waterplant die drijft op het wateroppervlak. Elliptische tot ovale bladeren, 1 tot 3 mm lang, met unieke nerfje. Geen stengels. Eén enkele stengel tot 4 cm lang.

Verspreiding

Grote verspreidingscapaciteit. Deze soort verspreidt zich voornamelijk door de vorming van zijknoppen. Snelle groeier. L. minuta kan over lange afstand getransporteerd worden door watervogels, die plantfragmenten vervoeren. Generatieve voortplanting wordt vernoemd in de literatuur maar komt weinig voor onder Belgische klimaatsomstandigheden.

Habitat

Lemna minuta vestigt zich in ondiep stilstaand of traagstromend water, vaak in de schaduw. Deze waterplant wordt, net zoals inheemse Lemna soorten, teruggevonden in meso- tot eutrofe milieus en is zeer bestand tegen vervuiling.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B3 in België. Wijdverspreid in Vlaanderen maar minder aanwezig in Wallonië. De effecten zijn vergelijkbaar met deze van Azolla filiculoides. Invasies met Lemna minuta veroorzaken dichte tapijten op het wateroppervlak, waardoor de lichtinval en gasuitwisseling vermindert. Hierdoor neemt de respiratie-activiteit toe en vermindert de hoeveelheid opgeloste zuurstof onder de tapijten. Net zoals bij inheemse kroos zijn de invasies beperkt in ruimte en tijd, afhankelijk van de klimaatsomstandigheden en eutrofiëring van het water. De verspreiding is erger tijdens een milde winter dan na een harde winter. Competitie met inheemse planten is weinig gedocumenteerd maar lijkt minder ernstig dan bij andere invasieve waterplanten. Watervogels en karperachtigen eten dwergkroos en kunnen het ontstaan van invasies beperken. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van aquatische milieus (waterlopen, meren, vijvers, dode rivierarmen, etc.) vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Waterplanten

[ Terug ]