Gedetailleerd overzicht

© E. Delbart
© E. Delbart

Geïnvadeerde site

© E. Delbart
Print page

Azolla filiculoides

Identiteit

Naam: Grote kroosvaren
Synoniemen: Azolla caroliniana
Origine: Noord-Amerika, Zuid-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Waterplanten

Beschrijving

Klein varentje (0,5 to 10 cm lang) dat dichte tapijten vormt. De bladeren zijn groenachtig blauw tot roodgekleurd (in de herfst). Geen bloemen. Geen verwarring met andere waterplanten mogelijk.

Verspreiding

Grote kroosvaren vermenigvuldigt zich voornamelijk vegetatief door stengelfragmentatie. Sterke verspreidingscapaciteit. Sexuele vermenigvuldiging is onbekend of zelfs onbestaande in Europa. De plant is vaak steriel onder onze klimaatsomstandigheden.

Habitat

A.filiculoides vestigt zich in vijvers, sloten, waterreservoirs, kanalen, traagstromende rivieren en waterrijke gebieden, vaak samen met Lemna minuta. Heeft een voorkeur voor plaatsen in de schaduw of halfzon. Grote kroosvaren kan groeien in stikstofdeficiënte wateren door zijn symbiose met de cyanobacterie Anabaena azollae maar wordt beperkt door fosforbeschikbaarheid. De plant geeft in het algemeen de voorkeur aan (zeer) eutrofe en alkalische wateren met organische bodems.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B2 in België. Deze soort heeft een zeer onvoorspelbaar gedrag; soms een zeer grote invasie het ene jaar, verdwijnt het volgende jaar of verschijnt op een nieuwe plaats. Dit gedrag is waarschijnlijk afhankelijk van klimaat- en milieuomstandigheden. A. filiculoides kan op het water dichte, monospeciefieke tapijten vormen die de lichtinval en gasuitwisseling reduceren, waardoor er een overwicht ontstaat aan respiratie-activiteiten en een daling van de opgeloste hoeveelheid zuurstof onder de tapijten. Deze tapijten kunnen soms de ontwikkeling van algen en andere waterplanten en -dieren verhinderen. Maar deze gevolgen zijn beperkt als de tapijten van voorbijgaande aard en goed gelokaliseerd zijn. Azolla soorten worden geconsumeerd door karperachtigen, wat voor een biologische beheermethode kan aanzien worden. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van aquatische milieus (waterlopen, meren, dode rivierarmen, etc.) vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Waterplanten

[ Terug ]