Gedetailleerd overzicht

© Botanic Garden Bln GFDL
© GFDL
© K. Stueber GFDL
Print page

Rudbeckia laciniata

Identiteit

Naam: Spitsbladige rudbeckia
Synoniemen: Rudbeckia digitata, Rudbeckia quinata
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder

Beschrijving

Vaste plant met rizomen, tot 2,5 m hoog. De stengels en de bladeren zijn onbehaard of bedekt met enkele korte haartjes. Ovale bladeren, verdeeld in 3 tot 5 lobben, onregelmatig gezaagd. Enkelvoudige bloemhoofdjes met gele lintbloemen en groen-bruine buisbloemen. Late bloei (augustus-september). Honingrijke plant, aantrekkelijk voor insecten.

Verspreiding

Matige verspreidingscapaciteit. De plant vermenigvuldigt zich langs generatieve weg maar de zaden kunnen enkel op kale bodems kiemen. Kan zich ook vegetatief voortplanten via rizomen die over lange-afstand kunnen vervoerd worden.

Habitat

Groeit voornamelijk op open ruderale en alluviale habitats (e.g. rivieroevers en waterrijke gebieden). Heeft een voorkeur voor natte, voedingsrijke bodems.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B1 in Belgiƫ. Zeer invasief in Oostenrijk en Hongarije. Invasief in Zwitserland. R. laciniata is zeer concurrerend in open habitats met een weinig begroeiing en vormt een dichte monospecieke vegetatie vanuit rizomen. De planthoogte kan 2,5 m bereiken. Vermindert lokaal de plantenrijkdom en verhindert de kolonisatie van open habitats door bomen. De impact van spitsbladige rudbeckia is minder in natuurlijke, begroeide habitats. De plant is giftig voor het vee maar is zeer honingrijk. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van waterlopen en waterrijke gebieden, vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder

[ Terug ]