Gedetailleerd overzicht

© E. Branquart
© E. Branquart
© E. Branquart

Geïnvadeerde site

© E. Branquart
Print page

Mimulus guttatus

Identiteit

Naam: Gele maskerbloem
Synoniemen: Mimulus equinus, Mimulus grandiflorus, Mimulus langsdorfii, Mimulus luteus
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage I (consensuslijst)
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder • Waterplanten

Beschrijving

Kruidachtige plant met liggende of semi-rechtopstaande stengels, tot 80 cm hoog in waterrijke gebieden. Kleiner op drogere bodems. De stengelbasis is onbehaard maar het bovenste stengeldeel is behaard. Tegenoverstaande bladeren, langwerpig met getande rand. Gele bloemen.

Verspreiding

Hoge verspreidingscapaciteit. Deze plant verspreidt zich hoofzakelijk d.m.v. zaden, die verspreid worden door de wind en water. M. guttatus is een snelle groeier. De kiemingsperiode is kort. Kan zich ook vegetatief vermenigvuldigen met stengelstekken en stolonen. Uit stengelfragmenten ontstaan gemakkelijk nieuwe planten.

Habitat

De gele maskerplant wordt vaak teruggevonden in waterrijke gebieden, zoals langs rivieroevers en meren. Daarnaast wordt ze vaak aangetroffen in verstoorde gebieden langs rivieroevers (blote sedimenten en rotsblokken) maar wordt zelden aangetroffen in de aangrenzende moerassen en natte weiden (vestiging lijkt verhindert te worden door herbivorie door weekdieren). M. guttatus koloniseert open habitats in gevestigde vegetaties.

Gevolgen

Deze soort is in verschillende Europese landen genaturaliseerd. Vooral in Duitsland en Polen neemt de verspreiding toe. Invasies werden ook al gemeld in Schotland. In België werden nog maar kleine Mimulus populaties waargenomen. UK studies tonen aan dat de impact van Mimulus beperkt blijft tot verstoorde sediment deposito's. Komt vaak voor als discrete populaties langs waterlopen en zijn ontwikkeling is onderhevig aan sterke jaarschommelingen. Dichtgroeiende populaties kunnen de soortensamenstelling en de structuur van de oeverplantengemeenschappen (Sparganio-Glycerion fluitantis, Bidentetea tripartiti) significant veranderen. Mimulus guttatus kan ook de chemische eigenschappen van de bodem wijzigen. Voor meer informatie

Aanbeveling

Niet aanplanten, niet kopen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder
Waterplanten

[ Terug ]