Gedetailleerd overzicht

© S. Vanderhoeven
© S. Vanderhoeven
© S. Vanderhoeven
© S. Vanderhoeven
© M. Halford
© M. Halford
© M. Halford

Geïnvadeerde site

© M. Halford
Print page

Lupinus polyphyllus

Identiteit

Naam: Vaste lupine
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Tweejarig tot overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder

Beschrijving

Kruidachtige plant, 30 tot 150 cm hoog. Tweejaarlijks of kortelevende vaste plant. Vele blauwe bloemen, soms ook wit of roze. Handvormige bladeren.

Verspreiding

Deze soort verspreid zich d.m.v. zaden en rizomen. De zaden kunnen door voertuigen, grondverzet en andere menselijke activiteit over lange afstand vervoerd worden. Wordt gekweekt en aangeplant om zijn sierwaarde. De plant werd opzettelijk ingezaaid voor bodemverbetering.

Habitat

Natte weilanden, oeverstaten, open plaatsen in het bos. Pionierssoort die matig vochtige en schaduwrijke plaatsen koloniseert maar ook meer stedelijke sites zoals verlaten weilanden en wegbermen. Semi- natuurlijke habitats zoals arme, zure graslanden en hoge kruiden vegetaties worden ingenomen door L. polyphyllus. In Duitsland zijn verscheidende hectares grasland in het Rhön middengebergte geïnvadeerd.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B2 in Belgïe. Zeer invasief in Noord- en Centraal Europa. Potentieel invasief in Oostenrijk. Op de bewakingslijst geplaatst in Zwitserland. In Duitsland in deze plant één van de 15 meest verspreide invasieve planten op zure tot lichtzure gronden. Potentiële negatieve impact op de vegetatie. L. polyphyllus verdringt soortrijke droge graslanden voor monospecifieke populaties. De plant kan de chemische bodemsamenstelling wijzigen. Stikstoffixerende plant die stikstof uit de lucht kan opnemen en de stikstofconcentratie in de grond kan verhogen waardoor de groei van stikstofeisende planten bevoordeeld wordt. In België is de soort reeds aanwezig op verschillende locaties maar lijkt nog geen natuurlijke habitats te koloniseren. Voor meer informatie

Aanbeveling

(1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van graslanden, graslanden op zure gronden en vochtige weilanden vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.) ; (2) Verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder

[ Terug ]