Gedetailleerd overzicht

© M. Becker
© M. Becker
Print page

Cyperus eragrostis

Identiteit

Naam: Bleek cypergras
Synoniemen: C. depressus, C. monandrus, C. vegetus
Origine: Zuid-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage I (consensuslijst)
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder • Waterplanten

Beschrijving

Deze plant lijkt op gras en is een kruidachtige plant van 20 tot 70 cm hoog. De bloemen zijn geelgroen tot roodachtig van kleur. Deze zegge lijkt op andere Carex soorten.

Verspreiding

C. eragrostis vermenigvuldigt zich zowel m.b.v. zaden als rizomen (ondergrondse stengels). Zelfs een dergelijk klein plantje kan enorm veel zaden produceren, die over lange afstand kunnen verspreid worden door waterlopen of bodembewegingen. De plant wordt nog steeds gecommercialiseerd.

Habitat

Moerasplant die wordt aangetroffen in vochtige gebieden, waterwegen, sloten, moerassen en natte weilanden. Kan tegen volle zon of halfschaduw maar tolereert geen koude temperaturen.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B1 in België. Invasief in Frankrijk en Spanje. Geïsoleerde populaties in België. De plant kan vochtige, beschermde habitats koloniseren en heeft een sterke verspreidingscapaciteit. Deze zegge kan inheemse soorten verdringen maar dit kan niet aangetoond worden door wetenschappelijke literatuur. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Niet aanplanten, niet kopen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder
Waterplanten

[ Terug ]