Gedetailleerd overzicht

© E. Delbart

Geïnvadeerde site

© E. Delbart
Print page

Bidens frondosa

Identiteit

Naam: Zwart tandzaad
Synoniemen: Bidens melanocarpa
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Éénjarig
Gedragscode: Bijlage I (consensuslijst)
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder

Beschrijving

Kruidachtige plant, 1 tot 2 meter hoog met gele bloemen. De bladeren zijn verdeeld in 3 tot 5 deelblaadjes met getande randen.

Verspreiding

B. frondosa plant zich enkel voor d.m.v. zaden. Eén plant kan enkele duizenden zaden voortbrengen die voornamelijk met de wind verspreid worden maar ook door waterstroming of watervogels. Deze plant werd toevallig ingevoerd.

Habitat

Pioniersplant in vochtige grond. Wordt meestal aangetroffen op rivieroevers, alluviale bodems en braakland.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B3 in België. B. frondosa is invasief in verschillende landen zoals Frankrijk, Oostenrijk, Portugal. Zwart tandzaad kan aaneengesloten populaties vormen die een negatief effect hebben op inheemse soorten met in het bijzonder het inheemse Bidens tripartita. Het kan belangrijke beschermde gebieden aantasten. Toch lijkt de impact in België eerder beperkt. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Niet aanplanten, niet kopen

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder

[ Terug ]