Gedetailleerd overzicht

© P. Brusselen
Print page

Amelanchier lamarckii

Identiteit

Naam: Amerikaans krentenboompje
Synoniemen: Amelanchier canadensis, Amelanchier laevis
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Boom
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Bomen

Beschrijving

Kleine maar compacte boom, van 5 tot 12 meter hoog. Overvloedige bloei met witte bloemen in de lente, produceert donkerblauwe vruchten in de zomer. De bladeren zijn paarsgekleurd in de lente en oranjegeel in de herfst. De soort wordt sterk geapprecieerd omwille van zijn esthetische waarde gedurende het gehele jaar.

Verspreiding

Kan zich zeer goed verspreiden. Wordt gekweekt omwille van zijn sierwaarden en wordt vaak aangeplant.

Habitat

Stedelijke gebieden. Als het krentenboompje ontsnapt in de natuur, groeit het meestal op zandige, zure bodems. Het koloniseert bossen, bosranden, soms heidevelden en rivieroevers.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B2 in Belgiƫ. A. lamarckii is weinig gedocumenteerd in de literatuur. Het krentenboompje kan de ontwikkeling van de bodemvegetatie verhinderen maar vormt weinig dichte, monospecifieke populaties. Verdringing van de inheemse soorten wordt daarom zeer onwaarschijnlijk beschouwd. De soort is vooral aanwezig in Vlaanderen. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van droge heidegrond en bossen (bossen op zure grond) vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bomen

[ Terug ]