Gedetailleerd overzicht

© Etienne Branquart
© M. Halford
© Halford
© Rafalowicz
© Rafalowicz

Geïnvadeerde site

© M. Halford
Print page

Acer rufinerve

Identiteit

Naam: Grijze streepjesbastaardesdoorn
Synoniemen: Acer pensylvanicum ssp. rufinerve, A. cucullobracteatum
Origine: Japan
Type plant: Boom
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Bomen

Beschrijving

Boom, 15 tot 20 meter hoog. Zeer groene uiterlijk (jonge twijgen zijn groen). Grijze slangenbast (schors is opvallend wit gestreept). De bladeren hebben een typische vorm met 3 tot 5 lobben. De nerven van de jonge bladeren zijn bedekt met roestkleurige haarbundeltjes.

Verspreiding

De verspreiding van de plant gebeurt hoofdzakelijk door de wind. In bossen werden zaailingen van A. rufinerve teruggevonden tot een afstand van 50 meter van de zaadproducerende bomen. Deze soort kan zich heel goed vegetatief vermenigvuldigen. De stengels wortelen gemakkelijk als ze de grond raken en creëren nieuwe verticale scheuten. Kleine stengelfragmenten kunnen nieuwe planten regenereren. Worteluitlopers werden ook vastgesteld. Na omhakken van de hoofdstengel, vormt A. rufinerve gemakkelijk nieuwe scheuten. Deze sierboom kan ontsnappen uit tuinen, parken en kwekerijen.

Habitat

In België groeit A. rufinerve op arme en zandige gronden. Droge en zure bodems (pH < 4.0) worden vermeden. A. rufinerve groeit beter in populaties die gedomineerd worden door eiken dan beuken. Wordt soms samen met Prunus serotina aangetroffen, een andere invasieve boomsoort.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B1 in België. A. rufinerve wordt op geen enkele lijst in Europa als invasief vermeld. De soort is niet wijdverspreid in België maar in verschillende geïnvadeerde sites kunnen er weinig kruidachtige plantensoorten overleven onder het dichte struikgewas van de grijze streepjesbastaardesdoorn. Zeer moeilijk beheersbaar door sterke vegetatieve vermenigvuldiging. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van bossen (eik- of beukenbossen op zure grond) vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.);

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bomen

[ Terug ]