Gedetailleerd overzicht

© jean-Paul Grandmont
© GFDL_teunspaans
© M. Halford
© M. Halford
© M. Halford
Print page

Acer negundo

Identiteit

Naam: Vederesdoorn
Synoniemen: Acer fauriei, Acer nuttallii, Acer orizabense, Negundo aceroides, Negundo fraxinifolium, Negundo nuttallii, Negundo orizabense, Negundo trifoliatum, Negundo virginianum, Rulac negundo, Rulac nuttallii
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Boom
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Bomen

Beschrijving

Acer negundo is een middelgrote boom met een hoogte van 20 tot 25 meter. De samengestelde bladeren bestaan uit 3, 5 of 7 deelblaadjes. Bloemen en bladeren zijn lichtgroen. De vrouwelijke planten produceren gevleugelde vruchten (samaras) die de zaden bevatten. Er bestaan vele cultivars waarvan de bladeren verschillende kleuren en vormen hebben.

Verspreiding

A. negundo groeit zeer snel gedurende zijn eerste levensjaren. Deze soort verspreid zich voornamelijk d.m.v. zaden die door de wind verspreid worden. De gevleugelde vruchten kunnen tot 50 meter van de moederplant verspreid worden. De zaden kunnen ook over lange afstand door water getransporteerd worden; er werden zelfs afstanden tot enkele kilometers vastgesteld. Vederesdoorn kan zich vegetatief vermenigvuldigen door hun stengels voorover te buigen en adventieve wortels te ontwikkelen als ze de grond raken. Eenmaal geworteld in de grond, vormen ze snelgroeiende secundaire scheuten. Als de hoofdstengel wordt afgehakt, vormt deze soort gemakkelijk nieuwe scheuten.

Habitat

Alluviale bossen en rivieroevers. Maar vederesdoorn is ook tolerant aan water- of voedingstekorten. Wordt vaak aangeplant in parken.

Gevolgen

Geklasseerd als B2 in België. Als invasief beschouwd in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en verschillende landen van Centraal Europa. Vederesdoorn kan alluviale bossen koloniseren en de botanische structuur en samenstelling veranderen. De vegetatieve hergroei veroorzaakt een sterke lichtreductie in de onderste boslagen en vermindert de plantenbiodiversiteit. Deze invasieve soort kan belangrijke natuurgebieden langs rivieren koloniseren. Nog niet wijdverspreid in België. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van waterlopen en watereijke gebieden, vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bomen

[ Terug ]