Gedetailleerd overzicht

© A. Murray
© WT.Waller
© M. Halford

Geïnvadeerde site

© E. Delbart
Print page

Egeria densa

Identiteit

Naam: Egeria
Synoniemen: Elodea densa, Anacharis densa
Origine: Zuid-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage I (consensuslijst)
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Waterplanten

Beschrijving

Egeria densa is een ondergedoken, zoetwaterplant, overblijvend. Rechtopstaande stengels, die groeien tot aan het wateroppervlak waar ze dichte matten vormen. De stengels kunnen een lengte tussen 3 en 5 m bereiken. Stengels en bladeren zijn felgroen, kransen van 4 tot 6 lijnvormige bladeren.

Verspreiding

Egeria densa is een populaire aquariumplant. Sterke vegetatieve groeisnelheid. Geen generatieve voortplanting. Stengelfragmenten drijven weg, wortelen en regenereren nieuwe planten.

Habitat

Egeria groeit in verscheidene zoetwaterhabitats; van stilstaande tot stromende systemen, van ondiepe tot diepe waters. Komt algemeen voor in zuur water maar groeit ook in kalkrijke en eutrofische milieus. Deze soort heeft geen lichtbehoefte.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A1 in België. Potentieel invasief in Frankrijk. Egeria vormt dichte, monospecifieke populaties die soms het hele wateroppervlak koloniseren. Ze hinderen de waterstroom, snijden de lichttoevoer af, veroorzaken zuurstofloze omstandigheden en strikken sedimenten. Egeria verdringt de inheemse waterplanten en heeft een negatief effect op het visbestand. De planten worden niet geconsumeerd door vissen en ze interfereren met recreatie en navigatie. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Niet aanplanten, niet kopen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Waterplanten

[ Terug ]