Gedetailleerd overzicht

© E. Delbart
© E. Delbart

Geïnvadeerde site

© E. Delbart
Print page

Spiraea douglasii

Identiteit

Naam: Douglasspiraea
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Struik
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Heesters

Beschrijving

Deze fiche is gemeenschappelijk voor de 3 soorten Noord-Amerikaanse Spiraea's: S. alba, S. douglasii and S. x bilardii. Struiken met rizomen, hoogte van 1 tot 2 meter, meerdere stengels aan de basis. Kan voorkomen als geïsoleerde planten of dicht struikgewas. S. douglasii heeft kleine, roze bloempjes, gegroepeerd in dichte, kegelvormige pluimen. Enkelvoudige bladeren, enkel getand aan de bovenste helft van het blad, viltig aan de onderzijde van het blad.

Verspreiding

De verspreidingsmanier in België is waarschijnlijk afhankelijk van de soort en het milieu. S. douglasii vermenigvuldigt zich generatief (zaden) en vegetatief (rizomen, scheutvorming, stekken). Sterke laterale expansie door rizomen. Het kiemingpercentage van S. douglassi zaden is laag (tussen 8 en 15%).

Habitat

Noord-Amerikaanse spirea's koloniseren rivieroevers, natte bossen, open plekken in bossen en bosranden. Ze groeien op zandige tot lemige bodems, vrij vochtig en zuur. Wordt aangeplant als haag, in tuinen en parken. S. douglassi koloniseert boshabitats op zandige en vochtige bodems. Wordt ook aangetroffen in moerassen.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A2 in België. Noord-Amerikaanse spiraea's ontwikkelen zich zeer snel m.b.v. wortelstokken en hebben zo sterke laterale expansiemogelijkheden. Ze vormen gemakkelijk aaneengesloten, monospecifieke populaties die de inheemse flora verdringen en de plantendiversiteit verminderen. S. douglasii kan beschermde natuurgebieden zoals waterrijke weilanden en moerassen binnendringen. Er zijn geïnvadeerde sites in natuurreservaten in Vlaanderen (Noord-België). De ecologie van S. douglasii is gelijkaardig aan een andere invasieve Spiraea soort in Europa (Polen en Duitsland) nl. S. tomentosa, die binnendringt in natte heide, moerassen en bossen op zandige, zure bodems. S. tomentosa is ook aanwezig in Vlaanderen. Voor meer informatie.

Aanbeveling

(1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van waterlopen, waterijke gebieden en venige milieus vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.) ; (2) verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen ; (3) plaats bij het aanplanten een rhizoombegrenzer om laterale wortelgroei te beperken.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Heesters

[ Terug ]