Gedetailleerd overzicht

© M. Halford
© M. Halford

Geïnvadeerde site

© M. Halford
Print page

Spiraea x billardii

Identiteit

Naam: Spierstruik
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Struik
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Heesters

Beschrijving

Deze fiche is gemeenschappelijk voor de 3 soorten Noord-Amerikaanse Spiraea's: S. alba, S. douglasii en S. x bilardii. S. x billardii is de (veronderstelde) hybride van S. alba en S. douglasii. Struiken met rizomen, hoogte van 1 tot 2 meter, meerdere stengels aan de basis. Kan voorkomen als geïsoleerde planten of dicht struikgewas. Roze, kleine bloempjes, gegroepeerd in dichte, kegelvormige pluimen. De bladeren hebben intermediaire eigenschappen van de ouders.

Verspreiding

De verspreidingsmanier in België is waarschijnlijk afhankelijk van de soort en het milieu. S. alba en S. x billardii lijken zich enkel vegetatief m.b.v. rizoom- en scheutvorming voort te planten. Rizomen kunnen zich tot op enkele meters van de moederplant uitbreiden. In Wallonië (Zuid-België) kon er geen zaadkieming vastgesteld worden. Stekken worden ook vermeld in de literatuur. Kleine rizoomfragmenten (10 cm lang) hebben de potentie om te regenereren, regeneratievermogen van 50% voor S. x billardii (20% voor S. alba). Hogere vegetatieve vermenigvuldigingscapaciteit voor hybride soorten. De rizoomfragmenten kunnen over lange afstand vervoerd worden door water en grondtransport.

Habitat

Noord-Amerikaanse spiraea's koloniseren rivieroevers, natte bossen, open plekken in bossen en bosranden. Ze groeien op zandige tot lemige bodems, vrij vochtig en zuur. S. alba wordt meestal teruggevonden langs lineaire netwerken (snelwegen, rivieren, hagen). Wordt ook aangeplant in tuinen en parken.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B2 in België. Noord-Amerikaanse spiraea's ontwikkelen zich zeer snel m.b.v. wortelstokken en hebben zo sterke laterale expansiemogelijkheden. Ze vormen gemakkelijk aaneengesloten, monospecifieke populaties die de inheemse flora verdringen en de plantendiversiteit verminderen. Voor meer informatie.

Aanbeveling

(1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van oevers van waterlopen en waterrijke gebieden, vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.) ; (2) plaats bij het aanplanten een rhizoombegrenzer om laterale wortelgroei te beperken.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Heesters

[ Terug ]