Gedetailleerd overzicht

© Layla S.
© P. Brusselen
© S. Vanderhoeven

Geïnvadeerde site

© S. Vanderhoeven
Print page

Solidago gigantea

Identiteit

Naam: Late guldenrode
Synoniemen: S. glabra, S. serotina, Aster latissimifolius var. serotinus
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage I (consensuslijst)
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder

Beschrijving

Deze fiche is gemeenschappelijk voor de 2 soorten Noord-Amerikaanse Solidago's: S. canadensis en S. gigantea. De 2 soorten zijn morfologisch en ecologisch nauw verwant. Guldenroedes zijn grote kruidachtigen, 0,5 tot 2 meter hoog. De scheuten boven de grond sterven jaarlijks af, de ondergrondse rizomen overleven. De gele bloemen zijn zeer aantrekkelijk voor bestuivers. De bladeren van S. gigantea zijn 10-20 cm lang, 1,5 - 4 cm breed en getand.

Verspreiding

Solidago's planten zich voort met behulp van zaden en wortelstokken (rizomen). Eén plant kan duizenden zaden voortbrengen die door de wind kunnen verspreid worden. In gevestigde populaties vermenigvuldigen Solidago's zich waarschijnlijk enkel vegetatief. Door het rizomennetwerk kan één enkele Solidago-kloon een diameter tot 10 meter bereiken. Maar rizomen kunnen ook over lange afstanden door rivieren meegevoerd worden. Werd ingevoerd als sierplant en is nog steeds commercieel beschikbaar.

Habitat

Koloniseren oevers en ruigten zoals spoorwegen, woeste gronden en verlaten velden. Wordt ook teruggevonden in graslanden en bossen. Pionierssoort die niet tegen schaduw kan. Voorkeur voor voedingsrijke en vochtige bodems, maar kan zich ook ontwikkelen in droge, voedingsarme omstandigheden.

Gevolgen

Soort geklasserd als A3 in België. Solidago-soorten worden als één van de meest agressieve invasieve planten in Europa beschouwd. Ze vormen aaneengesloten populaties met een hoge scheutdichtheid en verminderen op deze manier de soortenrijkdom. Guldenroedes koloniseren beschermde habitats zoals waterrijke gebieden of droge weilanden. Langs rivieroevers kunnen guldenroedes voorkomen met andere invasieven zoals Impatiens glandulifera, Heracleum mantegazzianum, Fallopia japonica, Helianthus tuberosus of Noord-Amerikaanse asters (Aster lanceolatus, A. novi-belgii, A. salignus). Voor meer informatie

Aanbeveling

Niet aanplanten, niet kopen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder

[ Terug ]