Gedetailleerd overzicht

© P. Brusselen
© P. Brusselen
© P. Brusselen

Geïnvadeerde site

© S. Vanderhoeven
Print page

Solidago canadensis

Identiteit

Naam: Canadese guldenroede
Synoniemen: S. altissima
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage I (consensuslijst)
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder

Beschrijving

Deze fiche is gemeenschappelijk voor de 2 soorten Noord-Amerikaanse Solidago's: S. canadensis en S. gigantea. De 2 soorten zijn morfologisch en ecologisch nauw verwant. Guldenroedes zijn grote kruidachtigen, 0,5 tot 2 meter hoog. De scheuten boven de grond sterven jaarlijks af, de ondergrondse rizomen overleven. De gele bloemen zijn zeer aantrekkelijk voor bestuivers.

Verspreiding

Solidago's planten zich voort met behulp van zaden en wortelstokken (rizomen). Eén plant kan duizenden zaden voortbrengen die door de wind kunnen verspreid worden. In gevestigde populaties vermenigvuldigen Solidago's zich waarschijnlijk enkel vegetatief. Door het rizomennetwerk kan één enkele Solidago-kloon een diameter van 10 meter bereiken. Maar rizomen kunnen ook over lange afstanden door rivieren meegevoerd worden. Werd ingevoerd als sierplant en is nog steeds commercieel beschikbaar.

Habitat

Koloniseren oevers en ruigten zoals spoorwegen, woeste gronden en verlaten velden. Wordt ook teruggevonden in graslanden en bossen. Pionierssoort die niet tegen schaduw kan. Voorkeur voor voedingsrijke en vochtige bodems, maar kan zich ook ontwikkelen in droge, voedingsarme omstandigheden.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A3 in België. Solidago-soorten worden als één van de meest agressieve invasieve planten in Europa beschouwd. Ze vormen aaneengesloten populaties met een hoge scheutdichtheid en verminderen op deze manier de soortenrijkdom. Guldenroedes koloniseren beschermde habitats zoals waterrijke gebieden of droge weilanden. Eenmaal ze gevestigd zijn , blijven ze dominant voor een lange periode en verhinderen ze vaak de natuurlijke kolonisatie door houtachtige soorten. Langs rivieroevers kunnen guldenroedes voorkomen met andere invasieven zoals Impatiens glandulifera, Heracleum mantegazzianum, Fallopia japonica, Helianthus tuberosus of Noord-Amerikaanse asters (Aster lanceolatus, A. novi-belgii, A. salignus). Voor meer informatie.

Aanbeveling

Niet aanplanten, niet kopen

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder

[ Terug ]