Gedetailleerd overzicht

© S. Vanderhoeven
© M. Halford
© E. Branquart

Geïnvadeerde site

© Kollmann
Print page

Rosa rugosa

Identiteit

Naam: Rimpelroos
Origine: West-Azië
Type plant: Struik
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Bodembedekkers • Heesters

Beschrijving

Kleine struik, 2 tot 3 meter hoog. De bladoppervlakte is gerimpeld, de twijgen zijn bedekt met dunne, scherpe stekels van verschillende grootte. De vruchten, rozenbottels genaamd, zijn donkerrood en rijpen in de late zomer. Grote bloemen, kleur afhankelijk van de cultivar: wit, licht- of donkerroze.

Verspreiding

De plant vermenigvuldigt zich generatief door zaden en vegetatief (rizomen, stengelstolonen, en scheutvorming). Zaden worden getransporteerd door de wind, water (zee) en dieren. Aantrekkelijke vruchten voor dieren (e.g. vogels). Ze kunnen over lange afstand vervoerd worden door trekvogels. Zaden kunnen verschillende jaren in de bodem overleven. Sterke laterale expansie mogelijk door de rizomen. In Denemarken verspreidde R. rugosa zich in minder dan 50 jaar van enkele klonen tot een gebied van 3,5 hectare.

Habitat

Rosa rugosa koloniseert duinen, duingraslanden en rivieroevers. Komt voor in zand of grind bodems. Voorkeur voor open, frisse of droge habitats. Kan zowel op zure als basische bodems groeien en kan voedingsarme habitats binnendringen. Wordt frequent langs wegen aangeplant.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A3 in België. R. rugosa vormt uitgestrekte, ondoordringbare struiklagen ten gevolge van de laterale expansie van de rizomen. Effecten op zeldzame en inheemse flora van de duinen is zeer goed gedocumenteerd. Populaties van R. rugosa kunnen de botanische samenstelling van beschermde natuurgebieden wijzigen. Zeer agressief, vnl. langs de kusten, in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en andere landen van Noord- en Centraal Europa. In België is R. rugosa in de duinen invasief. Voor meer informatie.

Aanbeveling

(1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van kustduinen en graslanden op zandgrond vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.) ; (2) verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen ; (3) plaats bij het aanplanten een rhizoombegrenzer om laterale wortelgroei te beperken.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bodembedekkers
Heesters

[ Terug ]