Gedetailleerd overzicht

© P. Brusselen
© P. Brusselen
© P. Brusselen
© M. Halford
© M. Halford

Geïnvadeerde site

© M. Halford
Print page

Buddleja davidii

Identiteit

Naam: Vlinderstruik
Synoniemen: Buddleia davidii, Buddleja variabilis
Origine: Azïe
Type plant: Struik
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Heesters

Beschrijving

Struik met meerdere stengels, tot 5 meter hoog, half-groenblijvend (de bladeren vallen af in de herfst en worden onmiddellijk vervangen door een nieuwe reeks van kleinere bladeren die aanhouden tot de volgende lente). De meest voorkomende bloemkleur is lila en purper, maar er zijn vele cultivars met uiteenlopende bloemkleuren van wit tot geel en rood. Zeer aantrekkelijk voor insecten. De vlinderstruik kan voorkomen als solitair of in dicht struikgewas.

Verspreiding

Deze plant kan makkelijk ontsnappen uit tuinen. B. davidii werd het eerst aangetroffen langs spoorwegen waar zaden op treinen meegevoerd werden of weggeblazen werden. Één volwassen individu kan miljoenen zaden produceren. Het merendeel van de zaden komt binnen een afstand van 10 meter of meer van de moederplant terecht. Zaden van B. davidii bleken ook door wegtransport verspreid te worden, zaden kunnen ook via water over lange afstand vervoerd worden. De plant kan regenereren van stengel- en wortelfragmenten. Deze soort wordt heel vaak als sierplant aangeplant.

Habitat

Wordt zeer vaak toegepast in tuinen. B. davidii koloniseert verstoorde en natuurlijke gebieden zoals kalksteengroeven, spoorwegen, autowegen, kalkrijke rotsen en uiterwaarden. Het is momenteel één van de meest voorkomende soorten op woeste gronden in Brussel. Pionierssoort, tolerant voor droogte.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B3 in België. B. davidii wordt als zeer invasief beschouwd in Frankrijk, Verenigd koninkrijk en Zwitserland. In België wordt de soort meestal aangetroffen in stedelijke landschappen en verstoorde sites. Minder bedreigend voor natuurgebieden, daarom werd de vlinderstruik op de grijze lijst geplaatst. Nochtans kan deze soort onder gunstige omstandigheden een dicht struikgewas vormen. Het vertegenwoordigt een bedreiging voor beschermde natuurgebieden zoals kalkrijke graslanden. De verdere verspreiding van Buddleja populaties moet nauwlettend opgevolgd worden. Voor meer informatie.

Aanbeveling

(1) vermijd deze soort aan te planten in de buurt van droge en rotsachtige milieus, droge en kalkrijke graslanden of langs waterlopen, vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.) ; (2) verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Heesters

[ Terug ]