Gedetailleerd overzicht

© RPS Group Plc
© GBNNSS
© Y. Barbier
© M. Halford
© M. Halford
© B. Delhez
© B. Delhez
© B. Delhez

Geïnvadeerde site

© CCW
Print page

Rhododendron ponticum

Identiteit

Naam: Pontische rododendron
Synoniemen: R. speciosum, R. lancifolium
Origine: Azië, Zuid-Europa
Type plant: Struik
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Groenscherm • Heesters

Beschrijving

Groenblijvende heester, sterk vertakt, tot 5 meter hoog. De bloemen zijn violet tot pupergekleurd. De zaadjes zijn omgeven door een houtachtig omhulsel. Er zijn 2 ondersoorten nl. R. ponticum ssp. baeticum, inheems in Zuid-Europa, en R. ponticum spp. ponticum inheems in Turkije.

Verspreiding

Deze soort wordt hoofdzakelijk door zaden verspreid. Elke bloem kan van 3000 tot 7000 zaadjes voortbrengen die in open vlaktes door de wind tot 100 meter verspreid kunnen worden, dikwijls minder ver in gesloten bos. Vegetatieve vermenigvuldiging blijft beperkt. De plant vormt na omhakken opnieuw scheuten. Het uiteinde van twijgen kan, in contact met de grond, wortelen, maar deze groei wordt meestal enkel teruggevonden in bosranden. Wordt vaak aangeplant omwille van zijn sierwaarde.

Habitat

Rhododendron ponticum dringt binnen in loofbossen (zuurminnende berken) en heide. Heeft een voorkeur voor zure bodems. Groeit soms ook op kalkrijke gronden. Wordt ook teruggevonden op kustduinen, Nardus weilanden en veengebieden. Kan zeer goed tegen schaduw of een gesloten bladerdek.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A2 in België. Zeer invasief in bepaalde regio's in Noordwest-Europa. Rododendron kan monospecifieke populaties vormen met een gesloten bladerdek waardoor de ontwikkeling van inheemse soorten verhinderd wordt. Rhododendron wordt bestoven door inheemse insecten. Het dominante gedrag wordt bevoordeeld door de productie van allelopatische stoffen. Wordt weinig geconsumeerd door herbivoren en zijn strooisel wordt slecht afgebroken door bodemorganismen. R. ponticum wordt erkend als een bedreiging voor inheemse populaties en als plaag in de bosbouw. R. ponticum werd voor het eerst ingevoerd in het Verenigd-Koninkrijk, nu is deze soort reeds wijdverspreid in dit land. In een aangetast bos, kost het beheer van deze soort ongeveer 50 miljoen euro. Is genaturaliseerd in Frankrijk, Duitsland, Ierland en Nederland. In België werden zowel in Vlaanderen als in Wallonië aangetaste sites vastgesteld. Voor meer informatie.

Aanbeveling

(1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van heidegrond en bossen (bossen op zure grond) vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.) ; (2) verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Groenscherm
Heesters

[ Terug ]