Gedetailleerd overzicht

© Wikimedia
© S. Vanderhoeven
© KULeuven

Geïnvadeerde site

© S. Vanderhoeven
Print page

Prunus serotina

Identiteit

Naam: Amerikaanse vogelkers
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Boom
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage I (consensuslijst)
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Bomen

Beschrijving

Bladverliezende boom die, in optimale groeiomstandigheden, 30 meter hoogte kan bereiken. Ook soms struikvormig. Leerachtige, verspreide , lancetvormige bladeren. De bovenzijde van het blad is glanzend donkergroen, de onderzijde van het blad is mat met geel-bruine beharing langs de middennerf. Witte bloemen en zwarte vruchten.

Verspreiding

P. serotina wordt hoofdzakelijk via zaden verspreid die door dieren (vogels en zoogdieren) genuttigd worden. Overvloedige vruchtzetting. Amerikaanse vogelkers groeit snel op zonnige standplaatsen (56 cm/jaar). Zaailingen kunnen onder het bladerdek hun groei gedurende verschillende decennia stopzetten en overleven totdat er terug voldoende licht is om te ontwikkelen (Oskar syndroom). De vegetatieve vermenigvuldiging via worteluitlopers (scheuten die ontstaan uit zijwortels) is zeer efficiënt. Na omhakken is er opnieuw sterke scheutvorming.

Habitat

Amerikaanse vogelkers is zeer invasief in arme en zure gronden. Wordt ook aangetroffen op zandige gronden. Komt voor in bossen die gedomineerd worden door lichteisende bomen (eik, den). Oorspronkelijk werd P. serotina aangeplant als sierboom in tuinen en parken, daarnaast werd deze boom ook massaal aangeplant om de bosbouw op arme en weinig productieve bodems te verbeteren.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A3 in België. De soort is wijdverspreid in West-Europa. Voornamelijk België (Vlaanderen), Duitsland en Nederland zijn sterk geïnvadeerd. P. serotina vormt dichtbegroeide, sterk concurrerende standen. Deze boom beïnvloedt de ontwikkeling van de bodem- en struiklagen in bossen en kan de soortenrijkdom verminderen. P. serotina kan bosverjonging verhinderen. Door de verminderde lichtinval en transpiratie kunnen de humuscondities en de waterbeschikbaarheid in geïnvadeerde bosecosystemen wijzigen. De hele plant bevat cyaanzuur dat giftig is voor de veestapel. Is door de sterke vegetatieve vermenigvuldiging , zeer moeilijk om te beheren. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Niet aanplanten, niet kopen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bomen

[ Terug ]