Gedetailleerd overzicht

© M. Halford
© IJ. Muiden
© Meggar
© M. Halford
© M. Halford
© M. Halford
© M. Halford
© M. Halford

Geïnvadeerde site

© M. Halford
Print page

Mahonia aquifolium

Identiteit

Naam: Mahonia
Synoniemen: Berberis aquifolium, Berberis piperiana, Mahonia piperiana, Odestemon aquifolium
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Struik
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Heesters

Beschrijving

Heester, 0,5 tot 2,5 m hoog, met stolonen (uitlopers) en opgaande twijgen. De schors en het hout is gelig. Groenblijvende, glanzende bladeren met stekelige randen, sterk gelijkend op de inheemse Ilex aquifolium. Gele bloemen. Blauwe bessen.

Verspreiding

Sterke verspreidingscapaciteit. Generatieve (d.m.v. zaden) en vegetatieve vermenigvuldiging door stolonen. Door de zaden kunnen nieuwe habitats gekoloniseerd worden, in het geval van competitie met de inheemse flora gebeurt de vermenigvuldiging vnl. langs vegetatieve weg.

Habitat

Mahonia aquifolium wordt meer en meer teruggevonden in semi-natuurlijke gebieden zoals duinen, rotspartijen, graslanden en bossen (dennenbossen). Groeit in de schaduw, wordt meestal aangetroffen in de onderste boslagen. Voorkeur voor kalkrijke gronden en kan zowel in droge als vochtige omstandigheden groeien.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A2 in België. M. aquifolium is een agressieve invasieve plant in sommige bossen van Centraal- en Oost-Duitsland, wordt daar als de meest problematische invasieve struik beschouwd. Kan grote hoeveelheden zaailingen voortbrengen. Door zijn sterke vegetatieve ontwikkeling vormt Mahonia grote en dichtgroeiende populaties die inheemse soorten kunnen overwoekeren en verdringen. Potentieel invasief (bewakingslijst) in Oostenrijk en Zwitserland. In België is deze soort aanwezig in kalkrijke graslanden en de duinen. Voor meer informatie

Aanbeveling

(1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van kustduinen en rotsachtige milieus vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.) ; (2) verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Heesters

[ Terug ]