Gedetailleerd overzicht

© S. Vanderhoeven
© S. Vanderhoeven
© S. Vanderhoeven
© S. Vanderhoeven
© E. Delbart

Geïnvadeerde site

© S. Vanderhoeven
Print page

Impatiens glandulifera

Identiteit

Naam: Reuzenbalsemien
Synoniemen: Impatiens roylei
Origine: Azië
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Éénjarig
Gedragscode: Bijlage I (consensuslijst)
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder

Beschrijving

Kruidachtige plant, tot 2,5 meter hoog, met paarse, holle stengels. De bladeren zijn lancetvormig tot elliptisch met gezaagde randen. De basis van de bladeren zijn voorzien van klierharen. Grote roze tot purpere bloemen. De vruchten zijn groene capsules van 5 cm lang.

Verspreiding

Sterke verspreidingsmogelijkheden. Deze plantensoort kan een enorme zaadhoeveelheid produceren (tot 800 per plant). De zaden kunnen tot 7 meter weggeslingerd worden doordat bij rijping de vrucht explodeert. Langeafstandstransport van zaden via rivieren. De zaden kunnen tot 3 jaar overleven in de bodem. De plant kan ook vegetatief vermeerderen via stengel- en wortelstekken. Uit plantfragmenten kunnen zeer gemakkelijk nieuwe planten hergroeien. Wordt vaak als sierplant en honingplant door imkers aangeplant. De zaden worden nog steeds in de zaadhandel verkocht.

Habitat

Rivieroevers en alluviale zones zijn de belangrijkste aangetaste gebieden. Is ook aanwezig in boshabitats (bosranden, valleibodems, open plekken in bossen), natte weilanden en op vochtige, verstoorde plaatsen. I. glandulifera groeit op verschillende habitats maar heeft een voorkeur voor beschaduwde, vochtige en voedingsrijke bodems.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A3 in België. Deze soort is wijdverspreid in België en wordt in vele landen van West- en Centraal Europa als invasief beschouwd. I. glandulifera kan dichtbegroeide, monospecifieke populaties vormen die grote bodemoppervlakten kunnen bedekken. Heeft ook impact op de fauna. Toch blijft het effect van deze plant op de vegetatie omstreden. De bloemen van reuzenbalsemien zijn zeer aantrekkelijk voor bijen, dit kan verschuiving van bestuivers ten opzichte van de inheemse flora tot gevolg hebben. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Niet aanplanten, niet kopen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder

[ Terug ]