Gedetailleerd overzicht

© P. Brusselen
© P. Fenwick
© P. Fenwick
© M. Halford

Geïnvadeerde site

© P. Brusselen
Print page

Helianthus tuberosus

Identiteit

Naam: Aardpeer
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder

Beschrijving

Helianthus tuberosus is een kruidachtige plant, geofyt, met rechtopstaande stengels tot 3 meter hoog. Rizomen met aardappelachtige wortelknollen. De wortelknollen overwinteren en zijn eetbaar als groente. De bladeren zijn meestal tegenoverstaand, lancet- en spitsvormig. Gele bloemen. Late bloei in de herfst (september tot november).

Verspreiding

Helianthus tuberosus vermenigvuldigt zich voornamelijk vegetatief via rizomen. Door de bloei laat op het jaar, brengt de plant maar weinig zaden voort. De vruchtrijping wordt meestal onderbroken door herfstvorst. Daarom is voortplanting langs de generatieve weg zeer miniem. Gedurende de zomer vormt de plant wortelknollen waaruit zich de volgende lente scheuten kunnen ontwikkelen. Deze manier van vegetatieve vermenigvuldiging leidt tot dichte populaties. De wortelknollen kunnen ook door dieren en water verspreid worden. Voor de tweede wereldoorlog werd de aardpeer vaak aangeplant als groente, raakte daarna in onmin, en overleefde tot vandaag in het wild.

Habitat

Is terug te vinden langs rivieroevers en op alluviale gronden maar ook op braakliggende terreinen en verlaten velden. Aardpeer geeft voorkeur aan een zonnige standplaats en een voedingsrijke zandige tot leem bodem. Daar de soort niet overleeft in de schaduw, is ze afwezig in de onderste kroonlagen (alluviale bossen). De wortelknollen zijn niet vorstgevoelig. Vandaag de dag wordt aardpeer nog steeds als groente gebruikt.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A3 in België. Deze plant kan dichte, monospecifieke populaties vormen langs rivieroevers. Ze verdringt de inheemse soorten, verandert de succesie van bomen en begunstigt oevererosie. Helianthus kan zeer competitief zijn in alluviale habitats. In sommige gevallen kan aardpeer even concurrerend zijn als Fallopia japonica. Is wijdverspreid in Centraal Europa. Staat op de zwarte lijst in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Italië en op de bewakingslijst in Zwitserland. Het is één van de meest agressieve indringers in bepaalde gebieden in Duitsland. Ook invasief in het noordoosten van Frankrijk. In België is aardpeer aanwezig langs rivieren in de buurt van de Duitse grens. Voor meer informatie.

Aanbeveling

(1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van waterlopen en waterijke gebieden vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.) ; (2) plaats bij het aanplanten een rhizoombegrenzer om laterale wortelgroei te beperken.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder

[ Terug ]