Gedetailleerd overzicht

© E. Delbart
© E. Delbart
Print page

Fallopia sachalinensis

Identiteit

Naam: Sacchalinense duizendknoop
Synoniemen: Reynoutria sachalinensis
Origine: Azië
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage I (consensuslijst)
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder • Bodembedekkers

Beschrijving

Deze fiche is gemeenschappelijk voor de 3 invasieve Fallopia soorten: F. japonica, F. sachalinensis, F. x bohemica. Kruidachtige vaste plant met stevige, rechtopstaande stengels, stengelknopen gelijkend op die van bamboeplanten, tot 4 meter hoog en een uitgebreid rizomennetwerk. Deze rizomen kunnen tot 15-20 meter lang zijn en kunnen 3-7 meter diep in de grond zitten. F. sachalinensis heeft grotere bladeren dan F. japonica en F. x bohemica. Witte bloemen.

Verspreiding

Sterke vegetatieve verspreidingscapaciteit. Sterke laterale ontwikkeling d.m.v. rizomen: deze kunnen tot 1 meter per jaar groeien. Kleine rizoomfragmenten van enkele grammen kunnen een volledig nieuwe plant regenereren. Rizoomfragmenten kunnen over lange afstand getransporteerd worden via rivieren en bodemverzet. Stengelfragmenten kunnen ook een volledige plant regenereren voornamelijk vanuit stengelknopen. Fallopia ontwikkelt zich zeer snel. De belangrijkste verspreidingsmanier is via transport van grond gecontamineerd met rizomen. Generatieve vermenigvuldiging komt minder frequent voor. In België werden nog geen zaailingen van duizendknopen teruggevonden in de natuur.

Habitat

Fallopia soorten kunnen op een groot scala van habitats groeien maar hebben een voorkeur voor vochtige, stikstofrijke bodems e.g. rivieroevers en alluviale zones. Wordt ook vaak aangetroffen langs spoor- en autowegen.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A2 in België. Duizendknopen worden erkend als agressieve indringers in West-, Centraal- en Noord-Europa. Fallopia japonica is geklasseerd als één van de 100 meest invasieve planten in Europa. Deze soort vormt dichte populaties die inheemse plantensoorten verdringen, de biodiversiteit reduceren en de bodemeigenschappen wijzigen. Fallopia soorten produceren ook allelopathische stoffen die de groei van inheemse planten inhiberen. De voedingscyclus ondergaat wijzigingen in geïnvadeerd gebied. Het beheer van Fallopia is zeer moeilijk door zijn groeisnelheid en zijn vegetatieve reproductiemogelijkheden. Populaties van duizendknopen langs rivieroevers begunstigen oevererosie. De productieve rizoom- en stengelgroei kan schade toebrengen aan infrastructuur zoals muren, funderingen,... Voor meer informatie

Aanbeveling

Niet aanplanten, niet kopen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder
Bodembedekkers

[ Terug ]