Gedetailleerd overzicht

© M. Halford
© Piqueray
© Piqueray
© M. Halford
© S. Vanderhoeven
© M. Halford

Geïnvadeerde site

Print page

Cotoneaster horizontalis

Identiteit

Naam: Vlakke dwergmispel
Origine: Azie
Type plant: Struik • Klimplanten
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Bodembedekkers • Heesters

Beschrijving

Deze struik is gewoonlijk 50 cm hoog maar sommige planten kunnen tot 1 m uitgroeien. De stengels vormen uitlopers (stengels die zich horizontaal verspreiden). Enkele bloem of gegroepeerd per twee, roze gekleurd. Bloei in mei-juni. Rode vruchten, afrijping in september-oktober. Wordt vaak gebruikt als bodembedekker.

Verspreiding

C. horizontalis vermenigvuldigt zich generatief door zaden en vegetatief (stengelstolonen, scheutvorming). Vlakke dwergmispel produceert zeer veel vruchten die aantrekkelijk zijn voor vogels, die de vruchten over lange afstand verspreiden via hun ontlasting. Vanaf een leeftijd van 3 jaar worden er vruchten waargenomen. Het kiemingspercentage is ongeveer 30%. Sterke laterale expansie door stengelstolonen waardoor nieuwe individuen ontstaan. De wortels kunnen diep in rotsen dringen. C. horizontalis kan een grondoppervlakte van meerdere m² bedekken.

Habitat

Duinen, rotspartijen, steengroeven, kalkrijke graslanden, met een voorkeur voor xerofiele sites. Wordt ook teruggevonden in kunstmatige milieus zoals muren, spoordijken en zandgroeven.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A2 in België. C. horizontalis kan beschermde natuurgebieden zoals duinen en kalkgraslanden koloniseren. De soort oefent een negatief effect uit op inheemse planten door zijn sterke verspreidingscapaciteit en zijn mogelijkheid tot laterale expansie. Op kalkgraslanden kan de invasie met vlakke dwergmispel de botanische samenstelling en de diversiteit van plantengemeenschappen wijzigen. Op dergelijke habitats kan de aantrekkelijke bloem van de dwergmispel leiden tot een verschuiving van de bestuivers. Wordt in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk als invasief beschouwd. In België invadeert deze plantensoort steengroeven (rots- en zandgroeven) en kalkgraslanden, wordt ook langs de Vlaamse kust aangetroffen. Volgende andere exotische Cotoneaster soorten kunnen potentieel invasief zijn: C. damneri, C. dielsianus and C. integrifolius. Voor meer informatie.

Aanbeveling

(1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van droge en rotsachtige milieus (kustduinen, kalkrijke graslanden, graslanden op zandgrond, etc.) vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.) ; (2) verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bodembedekkers
Heesters

[ Terug ]