Gedetailleerd overzicht

© E. Delbart
© J. Bakker
© M. Halford
© E. Delbart
© E. Delbart

Geïnvadeerde site

© E. Delbart
Print page

Heracleum mantegazzianum

Identiteit

Naam: Reuzenberenklauw
Origine: Azïe (Westen Kaukasus)
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Tweejarig tot overblijvend
Gedragscode: Bijlage I (consensuslijst)
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Bloemenborder

Beschrijving

Reuzenberenklauw is één van de grootste kruidachtige planten in Europa die tot 4 meter hoogte en tot 10 cm diameter kan bereiken. De bladeren zijn grofgezaagd en diep ingesneden en kunnen tot 3 meter lang worden. De bloemen zijn gegroepeerd in grote witte bloemschermen met een diameter tot 80 cm. Er kunnen zich tot 80.000 bloemen op één plant bevinden.

Verspreiding

H. mantegazzianum verspreidt zich voornamelijk via zaden. Eén individu kan meer dan 10.000 zaden produceren. De zaden worden over korte afstand verspreid door de wind, langeafstandstransport gebeurt via water. Het grootste gedeelte van de zaden komt terecht binnen een diameter van 4 meter rond de moederplant. Zo kan de populatie zich ongeveer 10 meter per jaar uitbreiden.

Habitat

H. mantegazzianum koloniseert voornamelijk rivieroevers. De plant geeft de voorkeur aan vochtige, voedingsrijke gronden. Wordt ook teruggevonden in graslanden, bosranden, hoge-kruidengemeenschappen en ruderale gebieden (woeste gronden, spoorwegen, bermen). Reuzenberenklauw is vaak terug te vinden in de omgeving van huizen waar het oorspronkelijk werd aangeplant als sierplant.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A3 in België. Het is een agressieve invasieve plant in West-Europa. Door zijn grote omvang, absorbeert reuzenberenklauw veel licht; dit kan oplopen tot 80% van de lichthoeveelheid. Reuzenberenklauw vermindert de diversiteit in planten en verandert de botanische samenstelling van de geïnvadeerde sites. Deze soort is wijdverspreid in België, en voornamelijk rivieroevers zijn gevoelig voor invasie. Reuzenberenklauw zorgt ook voor problemen op het vlak van volksgezondheid. Het plantensap bevat fotosensitieve substanties die ernstige brandwonden kunnen veroorzaken waardoor er zich vaak ongevallen voordoen. Voor meer informatie

Aanbeveling

Niet aanplanten, niet kopen.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Bloemenborder

[ Terug ]