AlterIAS logo
PDF Afdrukken

Bijkomende informatie

 

Weet welke plant je koopt!

Invasieve planten zijn bekend onder verschillende namen en/of synoniemen. Het is zeer belangrijk dat u zeker bent over de identiteit van de plant dat u aankoopt zodat ze zeker niet behoort tot de lijst van invasieve planten van België. 

 

Download de lijst van de namen en synoniemen van invasieve planten

 

Wees voorzichtig met tuinafval

Het dumpen van tuin- of plantafval dat gecontamineerd is met fragmenten van invasieve planten is een zeer gekende vector in de verspreiding van deze soorten. Vanuit zaden, stengelfragmenten, wortels of rhizomen kunnen gemakkelijk nieuwe populaties ontstaan in de natuur. Tuin- of plantafval (alsook compost) mag niet gedumpt worden in de natuur, afval van waterplanten hoort ook niet thuis in rivieren. Het dumpen van tuinafval is zelfs wettelijk verboden in België. 

garden_waste2_web  garden_waste_web

 

Hoe verhinderen dat een invasieve plant uit mijn tuin ontsnapt?

Indien er in uw tuin een invasieve plant aanwezig is die u wenst te behouden, bestaan er enkele eenvoudige maatregelen om verspreiding te voorkomen. Met volgende maatregelen kan u de risico's op kolonisatie van naburige natuurlijke milieus beperken:

  • Verwijder de bloemen na de bloei, voor de vruchtzetting om verspreiding van zaden te voorkomen.
  • Plaats een rhizoombegrenzer om hun laterale expansie tegen te gaan. Volgende invasieve planten vormen wortelstokken: Aster lanceolatus, Aster novi-belgii, Aster x salignus, Cyperus eragrostis, Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis, Fallipia x bohemica, Helianthus tuberosus, Lupinus polyphyllus, Persicaria polystachya, Rosa rugosa, Rudbeckia laciniata, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Spiraea alba, Spiraea douglasii, Spiraea x billardii.
  • Verwijder zaailingen of beperk de vegetatieve groei van invasieve planten.

Gebruik alternatieve planten

Een alternatieve plant is een niet-invasieve plant. Alternatieve planten kan ter vervanging van de invasieve toegepast worden, d.w.z. heeft  gelijkaardige sier- of functionele eigenschappen zonder risico voor de biodiversiteit. In de catalogussen vindt u talrijke planten die aan deze eigenschappen voldoen. Vraag naar alternatieve planten bij de groenvoorzieners aangesloten bij de Gedragscode. Er zijn een brochure en folder met een selectie van alternatieve planten ter beschikking. Vraag raad aan uw groenvoorziener voor een advies op maat.

Brochure Alternatieven voor invasieven

(NL versie)

Folder Invasieve waterplanten en alternatieven

(NL versie)

voorpagina_brochure_web_2

aquatic_folder_nl