AlterIAS logo
PDF Afdrukken

voor professionele groenvoorzieners

 

Een verbintenis van de groensector ter bescherming van de biodiversiteit…

 

Iedereen die actief is in de groensector kan de Code ondertekenen. Onder groensector vallen alle bedrijven of openbare diensten die op professionele basis planten telen of gebruiken: boomkwekerijen, tuinaannemers en -aanleggers, tuin- en landschapsarchitecten, tuin- en plantencentra, openbare groendiensten, botanische tuinen of arboreta en ook scholen. Volgende preventieve maatregelen kunnen gemakkelijk toegepast worden:

 

1. Ken de lijst van invasieve tuin- en waterplanten in België

2. Stopzetten van de verkoop/aanplant van bepaalde invasieve planten in België (consensuslijst')

3. Informeer klanten/inwoners over invasieve planten

4. Communicatie en promotie van niet invasieve alternatieve planten

5. Deelname aan het vervroegde - detectiesysteem

 

Voor meer informatie, download de Gedragscode invasieve planten

                                                                                                                                        voorpagina_gedragscode_web

Hoe zich inschrijven?

Lees de Code eerst aandachtig. Als u akkoord bent met de inhoud en bereid bent deze toe te passen, registreer u in de partner databank (zie partner worden) en geef de gevraagde informatie door.

Via de registratie ontvangt u automatisch per email een login en paswoord waarmee u het logo van de Gedragscode kan downloaden. Dit logo kan u vrij gebruiken (zie gebruik logo) om uw engagement in de Gedragscode te uiten. Via de registratie wordt u ook gelocaliseerd op een google kaartsysteem. Op deze kaart kan u ook alle andere groenvoorzieners terugvinden die aangesloten zijn bij de Gedragscode (zie databank partners). Door dit systeem kunnen klanten of inwoners gericht zoeken en indien nodig u contacteren.

 

test_logo_code_fr_nl_web

Logo Gedragscode invasieve planten in België

 

Communicatiemiddelen Gedragscode (campagne "Plant anders")

Partners, geregistreerd in de databank, kunnen papieren versies (van folders en brochures) bekomen bij tuinbouwfederaties/associaties, die het distributiepunt zijn voor de professionele groensector.

Poster Gedragscode
Folder Gedragscode
Communicatielijst planten Annex II
Pictogram invasieve planten
Formulier vervroegde-detectiesysteem

folders_plant_different_web poster_code_fr_nl_web


Deze communicatiemiddelen zullen door de partners, aangesloten bij de Gedragscode, geafficheerd en verspreid worden.